Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Inzerce ve zpravodaji

Ceník inzerce

Černobílá inzerce – velikost / cena

  • Celostránková (A4): 2000,– + DPH
  • 1/2 stránky: 1000,– + DPH
  • 1/4 stránky: 500,– + DPH
  • 1/8 stránky: 300,– + DPH
  • 1/12 stránky: 150,– + DPH

Objednávky a platební podmínky

Inzerci přijímá MěÚ Koštany, paní Renata Hegrová,
E-mail: hegrova@kostany.cz, telefon: 417 568 183, fax: 417 568 027.
V objednávce uveďte celý název firmy (či jméno fyzické osoby), adresu, lČO a popř. DlČ.
Platba inzerce je až po vydání čísla. Preferujeme platbu v hotovosti.
Inzerce zájmových spolků, sdružení a neziskových organizací se sídlem ve městě Košťany a oznámení či poděkování ve společenské kronice je zdarma.
Inzerci dodávejte v textové podobě ve formátu pro MS Word, obrázky či loga ve formátu jpg.
Graficky zpracované inzeráty z profesionálních grafických studií mohou být i ve formátu jpg či pdf.