Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Prodej majetku


Na této stránce naleznete ucelené informace o prodávaném majetku města.

Aktuálně nabízené pozemky k prodeji

 • Město Košťany v současné době nenabízí pozemky k prodeji.

Postup prodeje městských pozemků od 1. 1. 2016

Město Košťany na základě jednání v RM a ZM stanovilo postup a ceny pro prodej městských pozemků

Postup projednání žádosti a případný prodej pozemku

 1. Žadatel/lé vyplní výše uvedenou závaznou žádost (II. stupně) s identifikačními údaji a doručí na podatelnu města Košťany.
 2. Žádost projednají příslušné orgány města – komise, RM, ZM
 3. Město nechá vypracovat geometrický plán (dále jen GP, pokud je potřeba) – platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 4. Po obdržení GP nechá město vyhotovit znalecký posudek (dále jen ZP – pokud je k prodeji potřeba) na kterém se finančně žadatel/lé budou podílet a to ve výši 50%– platí budoucí žadatel/lé , kteří získají pozemek nebo žadatel/lé, kteří požádají a odstoupí od prodeje v průběhu projednávání a nezůstane nikdo, kdo by pozemek koupil (cena pak bude rozdělena rovným dílem mezi všechny odstoupivší žadatele).
 5. ZM schválí žadateli prodej pozemku.
 6. MěÚ Košťany vyzve žadatele k podpisu kupní smlouvy a zaplacení celkové ceny.

Rekapitulace nákladů, které hradí žadatel/lé, spojených s koupí pozemku:

 • GP – 100% z ceny na pořízení
 • ZP – 50% z ceny na pořízení
 • Cenu pozemku včetně případné sazby DPH
 • Kolek pro vklad do KN 2.000,- Kč
 • Poplatek za ověření podpisu na kupní smlouvě
 • 2% z ceny pozemku na úhradu daně z převodu nemovitostí

Pozn.: Pokud žadatel odstoupí v průběhu procesu prodeje nemovitosti, uhradí městu Košťany náklady do té doby vzniklé, v opačném případě je bude město na žadateli vymáhat.

Stanovení prodejní ceny pozemků ve městě Košťany a způsob jejich prodeje s účinností od 23. 6. 2021

ZM na základě usnesení č. 55/2021 ze dne 23.06.2021 schvaluje prodejní ceny pozemků a způsob jejich prodeje takto:

Článek I.

Dělení pozemků do kategorií:

 1. Do kategorie „A“ jsou zařazené pozemky nad 35 m²
 2. Do kategorie „B“ jsou zařazené pozemky do 35 m²


Článek II.

Stanovení prodejní ceny pozemků:

Kategorie A

Výměra v m2: nad 35 m2
Cena: Dle znaleckého posudku, min. však 600,– Kč/m2

Kategorie B

Výměra v m2: do 35 m2 (včetně)
Cena: 300,– Kč/m2

Ceny jsou uvedeny bez případné, příslušné sazby DPH


Článek III.

Závěrečná ustanovení:

 1. ZM může dle svého uvážení jakýkoliv pozemek (např. pro lukrativnost, veřejný zájem, pro vhodnost na výstavbu VPS) vyjmout z kategorie „A“ nebo „B“ a nabídnout ho k prodeji za jinou cenu, avšak musí daný krok řádně odůvodnit.
 2. ZM může prodat pozemek pod cenou (z výše uvedených cen) a to např. na základě dlouhodobého nezájmu (alespoň rok) a to i v rozporu s vypracovaným znaleckým posudkem, avšak musí daný krok řádně odůvodnit.
 3. V případě, že o daný pozemek bude mít zájem několik zájemců rozhodne zastupitelstvo, jakému zájemci bude pozemek prodán a jakým způsobem – např. obálková metoda, „napřímo“ atd.
 4. ZM si vyhrazuje právo prodej pozemku bez udání důvodů zrušit.

Město Košťany

Dokumenty a žádosti ke stažení

Žádost o koupi – I. stupeň (záměr) – *.pdf

zadost_o_koupi_zamer.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 538,07 kB

Žádost o koupi – II. stupeň (závazná žádost) – *.pdf

zadost_o_koupi_zavazna_zadost.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 603,65 kB

Ceny pozemků MĚSTA novelizace k 23.6.2021 (*.pdf)

Stanoveni-ceny-pozemku-mesta-Kostany-s-ucinnosti-k-23-6-2021.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 202,67 kB

Postup prodeje městských pozemků – *.pdf

Postup-prodeje-městských-pozemků.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 559,47 kB