↑ Návrat na Kontakty

Telefonní seznam

Important!

Zprávu nám můžete zaslat přes: >>> Kontaktní formulář <<<

Funkce – obor Jméno Telefonní spojení e-mail
starosta Tomáš Sváda 417 568 183
417 568 477
605 555 977
svada@kostany.cz
sekretariát Andrea Běhounková 417 568 183
417 568 477
behounkova@kostany.cz
1. místostarosta Zbyněk Král 417 568 183
417 568 477
725 568 294
 kral@kostany.cz
zby.kral@seznam.cz
2. místostarosta Ing. Zdeněk Zícha 605813028 zdenek.zicha@centrum.cz
vedoucí odboru Nataša Pucholtová 417 569 662
417 568 183
417 568 477
pucholtova@kostany.cz
poplatky, sociální úsek, pokladna, referentka Správy majetku Renata Hegrová 417 568 183
417 568 477
hegrova@kostany.cz
evidence obyvatel, matrika, hřbitov,czechpoint Petra Paarová 417 568 183
417 568 477
paarova@kostany.cz
finanční účtárna Terezie Čiháková 417568183
417568477
cihakova@kostany.cz
přestupky, majetek, živ. prostředí, zábory veř. prostranství Jitka Schrenková 417568183
417568477
schrenkova@kostany.cz
mzdová účtárna, podatelna, czechpoint, Dana Pacandová 417568183
417568477
pacandova@kostany.cz
Městská policie Barbora Linková (velitel), Bc. Miroslav Zástěra (zástupce velitele),
Sabina Pejcharová
Martin Pažin, Mgr. Vladimír Řáha, Lukáš Bobysud, Vlastimil Littera, Jaroslav Nosek, Jakub Hrdlička (strážníci)
606 743 087
(474 541 301)
mpkostany@seznam.cz
Správa majetku Ing. Olga Čermáková (vedoucí)
Dupačová Lenka (referentka)
724 329 259
417 568 002
417 568 183 (ústředna)
cermakova@kostany.cz
dupacova@kostany..cz

Adresa datové schránky

  • yixbdis