↑ Návrat na Kontakty

Telefonní seznam

Important!

Zprávu nám můžete zaslat přes: >>> Kontaktní formulář <<<

Funkce – obor Jméno Telefonní spojení e-mail
starosta Tomáš Sváda 417 568 183
417 568 477
605 555 977
svada@kostany.cz
sekretariát Andrea Běhounková 417 568 183
417 568 477
behounkova@kostany.cz
1. místostarosta Zbyněk Král 417 568 183
417 568 477
725 568 294
 kral@kostany.cz
zby.kral@seznam.cz
2. místostarosta Ing. Zdeněk Zícha 605813028 zdenek.zicha@centrum.cz
vedoucí odboru Nataša Pucholtová 417 569 662
417 568 183
417 568 477
pucholtova@kostany.cz
poplatky, sociální úsek, pokladna, referentka Správy majetku Renata Hegrová 417 568 183
417 568 477
hegrova@kostany.cz
evidence obyvatel, matrika, hřbitov,czechpoint Petra Paarová 417 568 183
417 568 477
paarova@kostany.cz
finanční účtárna Terezie Čiháková 417568183
417568477
cihakova@kostany.cz
přestupky, majetek, živ. prostředí, zábory veř. prostranství Jitka Schrenková 417568183
417568477
schrenkova@kostany.cz
mzdová účtárna, podatelna, czechpoint, Dana Pacandová 417568183
417568477
pacandova@kostany.cz
Městská policie velitel:  Bc. Miroslav Zástěra,

strážníci: Martin Pažin,  Vlastimil Littera, Jaroslav Nosek, Sabina Pejcharová, Václav Štovíček,  Nikola Daňková, Barbora Jandovská (mateřská dovolená)

606 743 087
(474 541 301)
mpkostany@seznam.cz
Správa majetku Ing. Olga Čermáková (vedoucí)
Dupačová Lenka (referentka)
724 329 259
417 568 002
417 568 183 (ústředna)
cermakova@kostany.cz
dupacova@kostany..cz

Adresa datové schránky

  • yixbdis