Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Multifunkční odborná učebna ZŠ Košťany

Reg. číslo: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0009429

Cílem projektu je vybudování přístavby školy (zahradního pavilonu), ve které vznikne multifunkční odborná učebna cizích jazyků, přírodních věd a dalších odborných předmětů s využitím ICT, bezbariérové WC a sklad pomůcek.
Díky realizaci projektu dojde k naplnění klíčových kompetencí (cizí jazyk, přírodní vědy, technické a řemeslné obory, práce s digitálními technologiemi), které mají vazbu na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

  • Dotace: 2 033 000,- Kč
  • Vlastní zdroje: 107 000,- Kč
  • Celkem : 2 140 000,- Kč

Projekt je spolufinancován Evropskou unií.