Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Zajištění bezpečnosti dopravy ve městě Košťany (2020-21)

Zajištění bezpečnosti dopravy ve městě Košťany (2020-21)

Předmětem projektu je výstavba chodníků a vznik 2 nových míst pro bezpečné přecházení chodců přes komunikace III/25340 a III/25342 ve městě Košťany. V rámci realizace stavby bude dále řešena instalace prvků mobiliáře (odpadkové koše, autobusové přístřešky, květináče) a vodorovné dopravní značení.

Hlavním cílem stavby je zvýšit komfort a zejména bezpečnost pohybu pěších podél silnic III/25340 a III/25342 a umožnit tak chodcům plynulý a bezbariérový pohyb v přidruženém prostoru této komunikace.