Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Vstupenka do lázní Raupenest Altenberg


Pravidla pro čerpání benefitu

  • Vstupenky je možné si vyzvedávat vždy v od 1. října do 31. května daného roku.

Žadatel musí dodržet tato pravidla

  • Žadatel musí mít trvalé bydliště v Košťanech.
  • Žadatel může využít vstupenku-zdarma od Města Košťany a to jednou ročně v maximálním počtu 4ks/osobu. Příjemce si může vždy vyzvednout vstupenku 1krát za 2 měsíce.
  • Evidence a odběr vstupenek bude probíhat v podatelně města u paní Dupačové.
  • Obchodování se vstupenkami je zakázáno, při porušení nebude mít dotyčný občan možnost využívat žádné další benefity města v příštích 5-ti letech.
  • Žadatel nesmí mít žádné nezaplacené závazky vůči Městu Košťany, organizačním složkám a jeho PO
  • Vstupenku může využít pouze žadatel, kterému byla poskytnuta. Nesmí jí darovat ani jinak předat další osobě, která by jí využila ke vstupu do plovárny (při porušení tohoto ustanovení platí sankce dobu e) výše uvedeného).
  • Nepoužité vstupenky je povinen žadatel vrátit a to do 1.6. daného roku, jinak mu bude účtováno 4,50 euro/kus.

Žádost o vstupenku do lázní Altenberg

Žádost-o-vstupenku-do-lázní-Altenberg.pdf
Typ souboru: PDF dokument, Velikost: 694,76 kB