Menu
Město Košťany
MěstoKošťany

Územní plán města

Údaje o územním plánu Košťany

  • Územní plán Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j.: 97/2010 ze dne na základě usnesení č. 01/ZM/2010 ze dne 16. 8. 2010.
  • Územní plán Košťany nabyl účinnosti dne 1. 9. 2010.
  • Změnu č. 1 územního plánu Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j. 33-13/HSO/2013 na základě usnesení č. 176/2016 ze dne 30. 3. 2016.
  • Změna č. 1. územního plánu Košťany nabyla účinnosti dne 16. 4. 2016.
  • Zprávu o uplatňování Územního plánu Košťany za období 09/2010 – 12/2015 schválilo Zastupitelstvo města Košťany usnesením č. 177/2016  ze dne 30. 3. 2016.
  • Změnu č. 2 územního plánu Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j. 73/HSO/2017/1 na základě usnesení č.154/2017 bod 3) ze dne 29. 11. 2017 .
  • Změna č.2 územního plánu Košťany nabyla účinnosti dne 19. 12. 2017.
  • Změnu č. 3 územního plánu Košťany vydalo Zastupitelstvo města Košťany formou opatření obecné povahy č.j. MK/4208/2023 na základě usnesení č.152/2023 bod 3) ze dne 13. 09. 2023 .
  • Změna č. 3 územního plánu Košťany nabyla účinnosti dne 30. 11. 2023.

Do Územního plánu Košťany, jeho Změny č. 3, do právního stavu územního plánu po vydání změny č. 3 a do Zprávy o uplatňování Územního plánu Košťany a dokladové dokumentace je možné nahlížet na Městském úřadu v Košťanech. Formou dálkového přístupu je územní plán zveřejněn na webových stránkách města: www.kostany.cz.